Centar za samostalno učenje

Centar za samostalno učenje možete koristiti svakodnevno od 9 do17 sati.

Na raspolaganju su vam audio materijali te dodatni tekstovi i gramatičke vježbe uz pomoć kojih se možete dodatno usavršavati.

Konzultirajte se sa vašom profesoricom ili osobljem u školi o radu Centra.

ody>