Cjenik usluga prevođenja

(PDV nije uračunat u cijenu)
PISMENO PREVOĐENJE

OBRAČUN PRIJEVODA
Pisani prijevodi izračunavaju se kompjuterski prema broju autorskih kartica. Jedna kartica prijevoda ne mora nužno odgovarati jednoj stranici teksta. Autorsku karticu čini 1450 slovnih mjesta. Ukupan broj slovnih mjesta (dobiven računalom) podijeli se s 1450 i tako se dobije broj autorskih kartica za obračun.
Za žurne i vrlo žurne prijevode cijena se povisuje za 50-100% (prijevodi izvan uredovnog vremena, za vrijeme vikenda, blagdana, te više od 6 kartica prijevoda sa stranog jezika na hrvatski na dan, odnosno više od 4 kartice prijevoda na strani jezik na dan). Svaki prijevod sa stranog jezika i na strani jezik koji mora biti dovršen istog dana ili prvog dana po primitku izvornika smatra se vrlo žurnim prijevodom, bez obzira na opseg.
U rok prijevoda ne uračunava se dan primitka teksta za prevođenje i dan dostave prijevoda te dani tjednog odmora.
Prijevodi ugovora, zakona, propisa i standarda obračunavaju se 30 % više. Cijene za posebno zahtjevne prijevode utvrđuju se neposrednim dogovorom.

Napomena: Za veće količine teksta cijena se posebno dogovara i odobrava se eventualni popust. Za isto je potrebno dati dokumentaciju na uvid.


CIJENA KARTICE PRIJEVODA – ENGLESKI / NJEMAČKI JEZIK
s engleskog/njemačkog jezika 85,00 kn
na engleski / njemački jezik 100,00 kn
s engleskog/njemačkog jezika s ovjerom sudskog tumača 110,00 kn
na engleski/njemački jezik s ovjerom sudskog tumača 130,00 kn
LEKTURA TEKSTA NA STRANOM JEZIKU
bez prijepisa 60,00 kn
s prijepisom 90,00 kn


USMENO PREVOĐENJE

Cijena po satu usmenog prevođenja iznosi 220,00 kn.
Za usmeno prevođenje računa se vrijeme provedeno kod naručitelja.
Za jedan dan usmenog prevođenja izvan prevoditeljeva prebivališta zaračunava se najmanje 8 sati. Naručitelj mora osim toga podmiriti putni trošak te troškove smještaja.

ody>